Open brief aan college van B&W Lansingerland inzake Standplaatsen – 2 september 2019

Op 2 september j.l. heeft WIJ Lansingerland een open brief gestuurd aan het college van B&W van Lansingerland. Hier volgt de inhoud van de brief :

Open brief

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lansingerland
Cc: gemeenteraad gemeente Lansingerland, Heraut

Bergschenhoek, 2 september 2019
Betreft: Standplaatsenkwestie vraagt om oplossing!

Geachte leden van het College van Burgemeester en Wethouders,

De gemeenteraadsfractie WIJ Lansingerland maakt zich ernstig zorgen over de slepende kwestie ‘standplaatsen’ in de dorpskern van Berkel. Wat als een overzichtelijk probleem begon is uitgegroeid tot een kwestie waarbij de gemoederen oplopen bij de standhouders, de lokale ondernemers en de bevolking.
Zichtbaar en voelbaar lopen de emoties hoog op en lijkt een oplossing steeds verder weg te zijn. In de afgelopen maanden zijn er via de plaatselijke pers maar ook in de commissie- en gemeenteraadsvergaderingen diverse indringende signalen afgegeven over het verloop van deze kwestie. De afdoening van deze kwestie door uw College heeft geleid tot grote ontevredenheid, een voor velen niet acceptabele oplossing en een vergroting van het probleem.
Ons heeft het uitblijven van direct contact tussen uw college en de genoemde partijen erg geraakt. Uit de contacten met de genoemde partijen maar zeker ook met veel inwoners komt veel boosheid naar boven maar ook ongeloof over de formele stappen waarbij er voorbij lijkt te worden gegaan aan het feitelijke probleem wat opgelost moest worden. Het proces heeft ons inziens dan ook gefaald en vraagt om een herbezinning van uw zijde.

U kunt en mag deze kwestie niet op een formele wijze blijven afdoen, dit vraagt om een andere inzet, persoonlijk contact, regie en empathie van uw college.
Middels deze open brief vragen wij u uw verantwoordelijkheid en uw rol te pakken maar ook met de betrokken partijen te zoeken naar een breed gedragen oplossing. Hierbij geven wij u mee dat de door u gevonden oplossing, welke op geen enkele wijze wordt gedragen door de betrokken partijen en alleen maar geleid heeft tot verdere escalatie van de kwestie, voor ons geen oplossing is!

Nu en in de komende tijd zal het centrum van Berkel nog voor veel grotere uitdagingen komen staan, wij noemen u enkel al de voltooiing van het centrum aan de westzijde. Deze uitdagingen vragen om wederzijds vertrouwen en goede communicatie tussen onder meer u, de ondernemers en de winkeliersvereniging. Wij vragen u nadrukkelijk hier op te investeren opdat hetgeen we voor ogen hebben te realiseren voor een ieder goed en positief zal zijn en we met recht kunnen zeggen ‘Lansingerland doet ‘t!’.

In de komende vergadering van de commissie Algemeen Bestuur (woensdag 18 september a.s.) zal onze fractie dit onderwerp laten agenderen. Wij vragen en verwachten van uw college voor die genoemde commissievergadering zelf in gesprek te gaan met de standplaatshouders, de winkeliers en de winkeliersvereniging met als doel tot een acceptabele oplossing te komen van deze inmiddels lang slepende kwestie.

Met vriendelijke groeten,

Leon Hoek, Petrine van Olst en Jan Jumelet
Gemeenteraadsfractie WIJ Lansingerland