Vragen raad over procedure toewijzing plekken standplaatshouders – De Heraut woensdag 25 september 2019

Lansingerland – Na de herinrichting van het plein bij het Vierkantje ontstonden problemen bij de toewijzing van locaties voor de standplaatshouders. De gekozen procedure bracht geen oplossingen maar eerder ontstonden er knelpunten. In de raadsvergadering van 18 september stelde Petrine van Olst namens WIJ Lansingerland deze zaak nogmaals aan de orde.

Peter Tetteroo
Vooraf memoreerde Frits Heel namens winkeliersvereniging Berkel Centrum, dat er onvrede was ontstaan over de uitvoering van het standplaatsenbeleid en dat de gemeenteraad het college had verzocht een gesprek te arrangeren tussen winkeliersvereniging, standplaatshouders en gemeente Lansingerland. Er zijn vier gesprekken gevoerd, onder leiding van ambtenaren. Zonder resultaat. Vervolgens wees de gemeente twee locaties rondom de kerk en één locatie bij de Visch aan. Het college moest een keus maken tussen twee mogelijkheden: de bloemenkraam bij de Visch, met een risico dat er bezwaar gemaakt zou worden of een juridische oplossing, zijnde een openbare inschrijving en loting. Het probleem is door de loting vergroot, omdat er zich drie nieuwe standplaatshouders meldden en deze straks op de locatie bij de Visch komen te staan. Te meer niet handig, omdat er een kaasboer dichtbij de kaaswinkel komt en tegenover de drogisterij een concurrerende standplaatshouder. In reactie hierop schortte de winkeliersvereniging alle overleggen met de gemeente op tot op 5 september het bestuur met de burgemeester en de wethouder in gesprek ging. Er zijn afspraken gemaakt waarbij men voor de toewijzing van standplaatsen een gezamenlijke oplossing voortstaat, die op korte termijn gerealiseerd moet worden.

Vragen aan raad en college
Petrine van Olst (WIJ Lansingerland) legde een aantal vragen aan de raadsleden en de wethouder voor. De vragen betroffen de onenigheid met ondernemers, winkeliers en winkeliersvereniging wat niet goed is voor het imago van het gemeentebestuur. De radiostilte tussen winkeliersvereniging en het college wat schadelijk kan zijn voor de verdere aankomende grote dossiers in Berkel Centrum. Specifiek voor de wethouder golden de volgende vragen. In hoeverre is overleg geweest met de nieuwe kraamhouders over alternatieven? Verwacht de wethouder dat een of meerdere partijen een juridische procedure zullen starten. Hoe gaat de wethouder ervoor zorgen dat de inwoners van Lansingerland niet langer de noodzaak zien tot het sturen van ingezonden brieven in de pers? Hoe kan de wethouder dit in het nieuwe standplaatsenbeleid voorkomen. Hoe is de verhouding tussen winkeliers, winkeliersvereniging en gemeente op dit moment?
Eerste gaven de collega-raadsleden een reactie, waarvan hier een korte weergave. D66 mist een wethouder die deze zaak daadkrachtig heeft aangepakt en vraagt zich af hoe de wethouder het vertrouwen gaat herstellen. CDA, VVD en CU zeggen de gang van zaken die tot dusver alleen maar verliezers heeft opgeleverd, te betreuren, desondanks vertrouwen zij er op dat de wethouder de zaak tot een acceptabel einde zal weten te brengen. Marko Ruijtenberg (GroenLinks) vindt dat het een uit hand gelopen zaak is, waar niet daadkrachtig in is opgetreden. Ook steekt hij de hand in eigen boezem door te stellen dat de raad het in gezamenlijkheid niet goed heeft gedaan. Ook ziet hij bij winkeliers en standplaatshouders tegenstrijdige belangen en verwacht hij niet dat de uiteindelijke uitkomst iedereen tevreden zal stellen, aangezien de drie nieuwe standplaatshouders die door loting een standplaats bij de Visch kregen, deze vooralsnog niet opgeven. Toch stelt ook GroenLinks vertrouwen in de wethouder. Marjolein Gielis (Leefbaar 3B) stelt vast dat het geheel geen schoonheidsprijs verdient, maar heeft waardering voor het mea culpa van de wethouder en wil leren van de fouten die in dit dossier zijn gemaakt en daarvanuit betere lijnen naar de toekomst zetten.

Antwoorden wethouder
Wethouder Kathy Arends liep de hele geschiedenis nog eens langs en stelde vast, dat de onderlinge gesprekken tussen de winkeliers en standplaatshouders niets opleverden. Er is uiteindelijk voor loting gekozen omdat het juridisch juist was om geen willekeur toe te passen en het aanbod voor standplaatsen voor iedereen gelijk moest zijn. Ze gaf toe, dat ze eerder in de ring had moeten springen toen bleek dat de gesprekken niets opleverden. Wethouder Arends: “Dat mag u mij verwijten en dat ga ik voortaan anders doen”.
Petrine van Olst vroeg wat de wethouder nu anders gaat doen. Wethouder Arends gaf aan snel met de standplaatshouders in gesprek te gaan en op 3 oktober met een actieplan te komen dat moet leiden tot het sluiten van dit dossier en daarmee een stap te zetten in het herstellen van het vertrouwen in haar functioneren.

Op een andere plek in deze krant leest u een uitgebreide verklaring van Wethouder Kathy Arends met betrekking tot deze zaak.