Reactie van WIJ Lansingerland op toewijzing standplaatsen, De Heraut week 35

Bron : De Heraut, woensdag 28 augustus 2019

GROTE ONTEVREDENHEID OVER OPTREDEN COLLEGE BIJ TOEWIJZING STANDPLAATSEN

Nieuws

Grote ontevredenheid over optreden college bij toewijzing standplaatsen
Berkel en Rodenrijs – Ondanks het feit dat het midden in de vakantieperiode viel, heeft de dramatische afloop van de standplaatsloting veel emotie en (boze) reacties opgeroepen. We gingen verhaal halen bij WIJ Lansingerland, de grootste oppositiepartij, en – zoals aangekondigd – tekenden we een eerste officiële reactie van de winkeliersvereniging op.

Freek J. Zijlstra
Nog volop tijdens het zomerreces zijn raadsleden Petrine van Olst en Jan Jumelet van WIJ Lansingerland best bereid commentaar op de gang van zaken te geven.

Vallen de problemen uit de lucht?

Petrine: “Het probleem begon toen bloemenkraam Steentjes door de renovatie van het plein tijdelijk naar een andere plek moest. Er was echter anderhalf jaar tijd om dat probleem op te lossen! In overleg met Steentjes werd die tijdelijke plek bij De Visch gevonden. Vervolgens had het college die tijdelijke plek om moeten zetten in een permanente standplaats omdat het plein open van karakter moest blijven. Dat was een redelijke compensatie voor de ‘rechten’ die ze op het plein opgebouwd hadden. Door ze, na gedoe met handhavers en een vaag rapport over bereikbaarheid en brandgangen bij De Visch, terug te plaatsen naar een hoek van het plein was een niet te begrijpen stap. Nu zijn er ineens drie nieuwe standplaatsen, waarbij voor de plek bij De Visch na een open inschrijving geloot moest worden. Toen was het ineens wél een geschikte standplaats geworden! We hebben nu een megagroot probleem, waardoor nóg meer ondernemers uit ons eigen dorp de dupe worden!”

Het college werd door de raad toch opgeroepen een besluit te nemen? Hebben ze dat nu dan gedaan?

Jan: “Néé, ze hebben geen krachtdadig besluit genomen, het lot heeft bepaald, en dat is heel raar. Dan loop je weg voor je verantwoordelijkheid. Nu is het onmogelijk geworden om overeenstemming te bereiken, omdat er nog meer belanghebbenden zijn. Dat hebben ze niet slim gedaan. Door de open inschrijving wist men niet wie erop zouden reageren, hoeveel er voor welke plaats belangstelling hadden en om welke marktpartijen het zou gaan. Daarmee heeft het college het probleem onnodig groot gemaakt. Het is überhaupt niet te begrijpen dat er aan nieuwe standplaatsen vooraf geen voorwaarden zijn gekoppeld. Het is natuurlijk fnuikend voor de Kaaswaag wat hem nu overkomt. Bovendien lijkt er heel gesegmenteerd gedacht te worden over wat er in dit deel van het centrum te gebeuren staat. De werkzaamheden aan de uitbreidende nieuwbouw en de slechte bereikbaarheid zal de komende jaren door de ondernemers goed gevoeld worden. En dan komt deze extra concurrentie er nog eens overheen. De wethouder verschuilt zich nu achter het juridische proces en het lot.”

Hebben ze de gevolgen dan niet overzien?

Petrine: ”Nee, ik denk dat ze zich dit onvoldoende gerealiseerd hebben. Men heeft niet goed nagedacht wat de gevolgen van een loting zouden kunnen zijn. Men had alle scenario’s wat er zou kúnnen gebeuren, moeten nalopen. Vooral omdat men na de inschrijving al kon zien dat zes inschrijvers voor verschillende dagen geopteerd hadden. Men had ook voor een gewogen loting kunnen kiezen, voor een combinatie van bepaalde dagen bijvoorbeeld. Na de maandenlange aandacht in De Heraut en het aantal ingezonden brieven, heeft het college de signalen uit de samenleving naast zich neergelegd en de ernst van de situatie totaal verkeerd ingeschat.”

Hoe nu verder?

Jan: “Wat er nu gebeurd is, moet rechtgezet worden door het college. Dat zal de gemeenteraad eisen. Het is begonnen als een klein steentje in de schoen, maar men is te lang blijven doorlopen, heeft het zelfs veronachtzaamd, en nu zit er een grote blaar die een ingreep vereist.” Petrine: “De ondernemers hebben recht op een fatsoenlijke besluitvorming. De gemeente heeft voor bruisende kernen alle ondernemers hard nodig. Dat moeten ze zich realiseren en daarom moeten ze na een uitgebreid ‘sorry, sorry’ in gesprek met de ondernemers. Elke vorm van empathie of compassie met de ondernemers ontbreekt.”

Winkeliersvereniging
Een dag later spreken we op hetzelfde terras met Frits Heel, bestuurslid van Winkeliersvereniging Berkel Centrum. Tegenover mij zit een heel boze secretaris/penningmeester, die erg teleurgesteld is over het doorlopen proces en ronduit kwaad is op het college omdat naar zijn oordeel helemaal geen rekening gehouden wordt met de belangen van de ondernemers.

U was er toch bij en steeds in gesprek met het college?

Frits: “Het college denkt niet vanuit ondernemersbelang, maar vooral hoe het zelf zo min mogelijk schade kan oplopen. Daarom is alles juridisch afgetimmerd door een jurist die daarvoor speciaal tijdelijk is ingehuurd en krijgt iedereen dezelfde schriftelijke reactie. Dat is onverkwikkelijk, omdat het totaal aan de menselijke maat voorbij gaat. Op deze manier wordt het heel moeilijk om de komende jaren samen te werken aan het aantrekkelijk maken en houden van onze dorpskern. Het begint al met de vele problemen die ontstaan door het bouwrijp maken van Berkel Centrum aan de westkant. We zijn om de twee weken in overleg met de centrummanager en besteden heel veel tijd aan diverse overleggen met de gemeente voor een Gezellig, Schoon en Veilig centrum. Vier maanden na de uitgestelde oplevering van het plein is de Herenstraat nóg niet klaar. Er is nog geen elektriciteit voor de pollers, de straatverlichting werkt gedeeltelijk nog niet en de bebording is nog steeds niet aangepast. Dagelijks ontstaan er zeer onveilige en gevaarlijke situaties, het lijkt erop of er eerst gewonden moeten vallen voordat er daadkrachtig opgetreden wordt. Dat is toch niet te geloven!? Het is niet goed voor het vertrouwen als zo’n groot project op stapel staat.”

Waar zit voor de winkeliersvereniging de meeste pijn?

Frits: “We hebben daadkracht van het college gemist tijdens de herinrichting van het plein. Dat werd duidelijk zichtbaar in de standplaatsentoewijzing. Het was vanaf het begin duidelijk dat twee standplaatshouders van het plein moesten. Wij zijn voor een open karakter van het plein en praten er al heel lang over met de gemeente; het was één van de uitgangspunten bij de herinrichting van het plein. De gemeente heeft nu een truc bedacht om het open karakter te behouden door op de standplaatsen aan het plein een uitsterfbeleid toe te passen, onvoorstelbaar. Wij waren mordicus tegen de loting. Je legt toch iemands inkomen niet in de waagschaal?! De gemeente heeft een zorgplicht naar de ondernemers die nu getroffen worden door deze maatregel. Sowieso vinden de 125 leden van de vereniging dat de gemeente veel meer aan het belang van de winkeliers moet denken. De samenwerking met de gemeente is nu ernstig gebrouilleerd.”

Wat gaat u nu doen?

“We gaan een vuist maken en acties voeren. Dat kunnen we niet alleen. Er is een brief aan alle leden uitgegaan waarin wij om een reactie vragen hoe het beste invulling gegeven kan worden om een collectief front te kunnen maken richting gemeente Lansingerland. Dan wordt er een bijeenkomst georganiseerd. Wij attenderen hen erop dat de maandag en dinsdag ook nog ingevuld kunnen worden bij De Visch en anderen ook nog onaangenaam getroffen kunnen worden. De ondernemers aan het Westerwater krijgen het de komende drie jaar echt zwaar met de bouw, ingaande komende september. We moeten elkaar daarin steunen.”