WIJ Lansingerland steunt de bouw van woningen in de Driehoek Noordpolder

De fractie van WIJ Lansingerland heeft in de commissie Ruimte aangegeven dat zij zich kan vinden in de Nota van Uitgangspunten (NvU) Driehoek Noordpolder. Dit betekent dat WIJ de bouw van 140 tot 175 woningen in de Driehoek Noordpolder en de ontsluiting van de nieuwe wijk via de Smaragd steunt. Tijdens de behandeling in de commissie Ruimte van 14 november bleek dat naast WIJ een aantal andere fracties de NvU steunen en is er dus een meerderheid voor deze planvorming en realisatie.

Als sinds de vroege jaren ‘70 is de Driehoek Noordpolder, die onderdeel vormt van de Edelsteenbuurt, in beeld als locatie voor woningbouw. Tot 1984 was er geen ontwikkeling mogelijk vanwege een geplande rijksweg door het gebied. Omdat deze rijksweg niet zal worden aangelegd heeft een aantal jaren geleden het toenmalige college het plan weer opgevat om dit gebied te ontwikkelen voor woningbouw. Eind 2022 volgt er een aanwijzing van de provincie om er te gaan bouwen.

De fractie van WIJ Lansingerland heeft steeds aangegeven dat woningbouw in de Driehoek Noordpolder voor haar geen punt is mits er een goede ontsluiting mogelijk is. In de afgelopen periode is er veel tijd en energie in gestopt door het college en  vertegenwoordigers van de bewoners van de Edelsteenbuurt om tot een goede ontsluiting te komen. Het college heeft uiteindelijk geconcludeerd dat alles overziende de ontsluiting goed mogelijk is via de Smaragd.

De bewoners van de Edelsteenbuurt betwisten de bebouwing en de ontsluiting via de Smaragd. De WIJ-fractie heeft de bezwaren van de bewoners goed gehoord en gewogen. De bezwaren van de bewoners zijn zowel verkeerstechnisch van aard alsook betreffen ze geluidsoverlast en veiligheid. Die bezwaren worden door het college op grond van adviezen van deskundigen weerlegd. De bewoners van de nieuwe buurt zullen in de Driehoek parkeren en dus geeft dit geen extra parkeerdruk in de Edelsteenbuurt. Daarnaast heeft het college aangegeven dat het voornemens is de Edelsteenweg beter te gaan inrichten, naar het voorbeeld van de Sterrenweg.

Blijft de teleurstelling bij omwonenden dat wat nu weiland is na 40 a 50 jaar toch bebouwd gaat worden. De WIJ-fractie begrijpt die teleurstelling. Echter het algemeen belang van het bouwen van 140 tot 175 zeer noodzakelijke, betaalbare en sociale (huur)woningen voor de samenleving van Lansingerland en de heldere weerlegging van de bezwaren tegen de ontsluiting via de Smaragd, maken dat de fractie van WIJ Lansingerland de Nota van Uitgangspunten steunt.